• health visions into reality

FHI-symposium: ‘Medische technologie, gouden ei of kostenpost?’

Volgens het CPB stijgt het aandeel van de zorg in het BBP van 13 % nu tot ca. 31 % in het jaar 2040 bij onveranderd overheidsbeleid, en wordt een groot deel van deze stijging door medische technologie veroorzaakt. Ook in andere berichtgeving en onderzoeken is in het verleden een relatie gelegd tussen de ontwikkeling van zorgkosten en de kosten van medische technologie. Tegelijkertijd verscherpt de huidige economische crisis de discussie over de stijgende zorgkosten. VWS heeft onlangs nieuwe plannen voor bezuinigingsmaatregelen aangekondigd en heeft het veld (waaronder ook de FHI) verzocht om mee te denken bij het realiseren van grootschalige besparingen. De FHI voert – om een inbreng te kunnen leveren aan deze actuele discussies – momenteel een onderzoek uit naar de relatieve kosten van medische technologie in Nederland in vergelijking tot andere Europese landen.

Tijdens het symposium “Medische technologie, gouden ei of kostenpost”, dat opvolgend op de jaarlijkse ledenvergadering op 26 september te Amersfoort plaats vindt, zullen bevindingen uit dit onderzoek worden gepresenteerd. Hiernaast zal dhr. Paul Besseling (programmaleider Zorg bij het CPB) ingaan op hetgeen uit (internationale) onderzoeken bekend is over de invloed van medische technologie op de totale zorgkosten en de discussies die hierover door wetenschappers en beleidsmakers worden gevoerd. Tevens zal Prof. Maarten Postma (Hoogleraar Farmaeconomie) bij de Rijksuniversiteit Groningen ingaan op de actuele ontwikkelingen bij het College van zorgverzekeringen om net als voor geneesmiddelen een 4e horde (aantonen kosten–effectiviteit) in te voeren voor bepaalde vormen van medische technologie. Aansluitend op het symposium worden FHI-leden uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke brainstormsessie over de wijze waarop de FHI een bijdrage kan leveren aan de actuele discussies over de ontwikkeling van de zorgkosten en de rol van medische technologie. De organisatie en de moderatie van het programma worden verzorgd door Crefact consultants.

De genoemde bijeenkomst is enkel toegankelijk voor FHI-leden die zich kunnen aanmelden via de volgende link: aanmelden FHI

Nieuws

– www.supportnepal.nl –
www.supportnepal.nl
Zorgfinanciering in een internationaal perspectief
alle berichten

Twitter

nu op twitter